Οι στρατιωτικοί πληρώνουν… οι εκπαιδευτικοί τρώνε

Είχαμε γράψει πριν λίγες μέρες για την μηναία εισφοράς που πληρώνει ο κάθε στρατιωτικός υπέρ των λεσχών. Αυτό ορίζεται από το άρθρο 1 του Ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών»). Θυμίζουμε λοιπόν ότι «Η μηναία συνδρομή των μελών των στρατιωτικών λεσχών ορίζεται εις 1% επί του όλου των αποδοχών των […]

Continue reading

Να καταργηθεί επιτέλους η εισφοράς των στρατιωτικών υπέρ των λεσχών

Προς: κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κε Υπουργέ. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 324/1914 (ΦΕΚ Α΄ 307, «Περί συστάσεως και λειτουργίας στρατιωτικών λεσχών»), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, ορίζεται ότι: «Άπαντες οι εν ενεργεία μόνιμοι και έφεδροι Αξιωματικοί και Ανθυπασπισταί του Στρατού Ξηράς, υπηρετούντες εις φρουράν εν αις λειτουργούσι Στρατιωτικαί Λέσχαι, εισίν υποχρεωτικώς μέλη αυτών», […]

Continue reading