«Φανταστικές ιστορίες» περί μεταθέσεων με μόρια

Ακούς καθημερινά να διηγούνται διάφορες «φανταστικές ιστορίες» περί μεταθέσεων , που όμως  απέχουν πολύ από την πραγματικότητα για τον απλό λόγο,  ότι οι μεταθέσεις βγαίνουν με μόρια: • ‘’Μετατίθεμαι μετά από παραμονή 2 χρόνων σε τόπο συμφερόντων, για Έβρο ή νησί, ενώ πριν υπηρετούσα 3 χρόνια σε Έβρο η νησί.’’• ‘’Με μεταθέσανε ενώ έχω παραπάνω […]

Continue reading

Μοριοδότηση στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων

Με την υπ΄ αριθμ. Φ.411/253437/Σ.2358/01-7-2013 απόφαση του κ. ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1631/01-7-2013, «Συμβούλια Μεταθέσεων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Εξειδίκευση των κριτηρίων και λοιπών θεμάτων που αφορούν στις τοποθετήσεις, τις μεταθέσεις και τις αποσπάσεις των Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»), εξειδικεύτηκαν τα κριτήρια και λοιπά θέματα που αφορούν στις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις […]

Continue reading